Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล... (17 ต.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... (30 ก.ย. 2562)  
ข้อูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 (18 ก.ย. 2562)  
ข้อูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 (18 ก.ย. 2562)
ข้อูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 (18 ก.ย. 2562)
ข้อูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 (18 ก.ย. 2562)
ข้อูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 (18 ก.ย. 2562)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แผ่นพับ) (09 ส.ค. 2562)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ภาพ) (09 ส.ค. 2562)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (09 ส.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 (05 ส.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 (05 ส.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 (05 ส.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 (05 ส.ค. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 (05 ส.ค. 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) (14 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 (13 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่7 (13 มิ.ย. 2562)
โครงการขยะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 มิ.ย. 2562)
แผนดำเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปี 62 (07 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันเรือพายพื้น... (14 ต.ค. 2562)  

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (08 ต.ค. 2562)  

โครงการและกิจกรรมเพื่อส่ง... (12 ก.ย. 2562)  

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ส.ค. 2562)

หน่วยเคลื่อนที่เร็วองค์กา... (26 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป... (21 ส.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนและป้องกัน... (15 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (12 ส.ค. 2562)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (09 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ก.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้... (23 ก.ค. 2562)

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสาม... (21 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (16 พ.ค. 2562)

กิจกรรมควันหลงวันสงกรานต์... (25 เม.ย. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (26 ธ.ค. 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (26 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสา... (05 ธ.ค. 2561)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (22 พ.ย. 2561)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (14 พ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการชำ... (20 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (04 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (04 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (05 ส.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (12 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างห... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการ... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดภาคร... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยา... (17 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (21 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee

www.khuyaimee.go.th