องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี  612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 502205 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com
Line ID : khuyaimee